Judo, choć jest związane z walką, nie ma nic wspólnego z bijatyką. Judo to filozofia, kultura zachowania się na macie i poza nią – leżące u podstaw tej dyscypliny zasady samurajów zawsze nakazywały szacunek dla przeciwnika (Witkowski i Jaskólski 1986, Witkowski i Cieśliński 1987, Witkowski i wsp. 2004, 2005, 2007). Ale to nie wszystkie walory wychowawcze tej dyscypliny. Przez judo uczy się zaradności i umiejętności rozwiązywania problemów, gdyż planując walkę, trzeba zdecydować się na wybór określonego sposobu jej przeprowadzenia, a jest ich wiele. Indywidualny charakter tego sportu wymusza samodzielność i uczy podejmować decyzje. Judo ponadto pomaga przezwyciężać własne słabości i kompleksy, uczy sportowej rywalizacji. Pokazuje, jak przegrywać z godnością, wygrywać z pokorą i uznaniem dla przeciwnika. Element rywalizacji, różnorodność stosowanych środków, w tym form związanych z zabawą, wyzwalają duże emocje, a tym samym wydobywają ukryte możliwości organizmu, nie tylko podczas treningu dzieci, lecz także treningu dorosłych. Rozłożenie materiału nauczania w czasie (stopnie kyu i dan) obliguje do systematyczności i cierpliwości w poznawaniu nowych elementów. To wszystko kształtuje wytrwałość w dążeniu do celu. Przestrzeganie zakazów i przepisów podczas walki ułatwia dostosowywanie się na co dzień do ogólnie przyjętych norm. Wykonanie niektórych trudnych ćwiczeń daje satysfakcję, a pokonywanie zmęczenia hartuje siłę woli. Dla dzieci i młodzieży trening może być atrakcyjnym, alternatywnym sposobem wydatkowania nadmiaru energii. Ze względu na swoje walory wychowawcze, zdrowotne i użytkowe judo jest dziś podstawą programu nauczania wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół w Japonii. Każde zajęcia wychowania fizycznego na bazie judo są rodzajem walki, w której sprawdza się samego siebie. Ćwiczący mają takie same możliwości zrealizowania celu, którym jest zwycięstwo w rywalizacji. Osiągnąć go można, stosując się do jasno określonych reguł (Jaskólski 1996).

 

  1. www.pzjudo.pl
  2. Witkowski K., Maśliński J., Kubacki R. „Kompendium judo Tom1” Wrocław 2009